loading

روابط فردی

رابطه

رابطه یک تناقض مداوم است، حوزه‌ای که در آن منفعت مشروع شخصی و منافع دیگری گاهی با هم در تضاد هستند. این دستور کارهای ... ادامه مطلب

تصویر خیالی

فهم رها شدن از تصویر خیالی شرکای زندگی بالقوه نکات کلیدی در تمایلات خارج از عشق پایدار، افراد دنبال جنبه های طرد ... ادامه مطلب

عشق درخور

“عشق باید درخور معشوق باشد” یک قاعده ی کلی در مورد هرگونه عشقی وجود دارد، چه عشق به زندگی باشد، چه عشق ... ادامه مطلب