loading

کارگاه های آموزشی

برگزاری کارگاه های روانشناسی و خود شناسی

مشاوره

انواع مشاوره های فردی، زوج درمانی،کودک و نوجوان، تحصیلی و …

تست

انواع تست های MBTI،NEO،MMPI

یونگ

خودشناسی از دیدگاه روان تحلیل گری

یونگ توجیه جدید و پیچیده ای را از ماهیت انسان ارایه داد که کاملا با توجیهات دیگر تفاوت داشت و آن را روانشناسی تحلیلی نامید. اولین نکته ای که یونگ درباره آن با فروید مخالف بود، به نقش امیال جنسی مربوط می شد. یونگ تعریف لیبیدوی فروید را گسترش داد و آن را به صورت انرژی روانی کلی تری که میل جنسی را شامل می شود، ولی به آن محدود نمی شود، تعریف کرد. دومین زمینه اختلاف عمده، به نیروهایی که بر شخصیت تاثیر می گذارند مربوط می شد. فروید انسان ها را زندانیان یا قربانیان رویدادهای گذشته در نظر داشت، یونگ معتقد بود که ما علاوه بر گذشته خود، توسط آینده خویش نیز شکل می گیریم. آنچه آرزو داریم در آینده انجام دهیم نیز بر ما تاثیر می گذارد. سومین نکته اختلاف مهم، به ناهشیار مربوط می شود. یونگ به جای اینکه نقش ناهشیار را به حداقل برساند، بیشتر از فروید بر آن تاکید کرد.

برای داشتن حال خوب

نیاز به یک

 مشاوره درست دارید

برای اطلاع از کارگاه ها و نوبت مشاوره با ما در تماس باشید

logo-mark-1

چک کردن اخبار و به روز رسانی های ما

آخرین اخبار و بروزرسانی ها