loading

آموزش ها

ایراد گرفتن‎

اینکه معشوق را “تمام و کمال” بدانیم، تنها نشان می‌دهد که نتوانسته ایم او را بشناسیم. تنها زمانی می‌توانیم ادعا کنیم به ... ادامه مطلب

انتخاب‎

تا زمانی که برای خوب زندگی نکردن‌تان به دلیلی خارج از خود می‌گردید، هیچ تغییر مثبتی در زندگی‌تان رخ نخواهد داد. اگر ... ادامه مطلب

ذهن

ذهن به مانند بدن، وظایف بسیاری دارد و می تواند به انحاء مختلف متأثر شود. ذهن: استدلال منطقی می کند و به ... ادامه مطلب