loading

مطالب مفید

روانکاو

روانکاو فردی است که بیمار اشتهای حرف زدن با وی را دارد و روانکاو با شنیدن “خوب” این اشتیاق را تولید می‌کند. ... ادامه مطلب

قدم بزن

اسطوره اِزوپ اسطوره‌ی اِزوپ درباره‌ی قصه‌ی مسافر است. در این افسانه، ازوپ از استاد “طول راه” را می‌پرسد؟ استاد می‌گوید: قدم بزن!… ... ادامه مطلب

ابدیت

هر عملی به محض وقوع، ابدی می شود. مسئولیت ما در این است که توجه کنیم که چه کاری را برای انجام ... ادامه مطلب