loading

مطالب مفید

تصویر خیالی

فهم رها شدن از تصویر خیالی شرکای زندگی بالقوه نکات کلیدی در تمایلات خارج از عشق پایدار، افراد دنبال جنبه های طرد ... ادامه مطلب

عشق درخور

“عشق باید درخور معشوق باشد” یک قاعده ی کلی در مورد هرگونه عشقی وجود دارد، چه عشق به زندگی باشد، چه عشق ... ادامه مطلب

جاودانگی

جاودانگی چیزی نیست که بعدا می‌آید. جاودانگی حتا یک زمان طولانی نیست. جاودانگی با زمان ارتباطی ندارد. جاودانگی بُعدی از اینجا و ... ادامه مطلب