loading

اختلالات شخصیت

هیستریانیک

شخصیت هیستریکال تحت سلطه نیازی ضروری ست برای جلب توجه وخوشایند دیگران بودن، به منظور مسلط شدن بر وحشت ناتوانی از انجام ... ادامه مطلب

خودشیفته

احتمالا این تعبیر از بیون باشد که خودشیفتگی را بیماری بیشعوری می‌دانست زیرا افراد خودشیفته فقط بر روی نیازهای خود تمرکز دارند‌ ... ادامه مطلب